Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMU DOKUMENTALNEGO

Indeks i Karabin. Tajne nauczanie.
29 września godz. 20.20 TVP Historia


obrazek

WSZYSCY RAZEM - ZAPRASZAMY CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKĄ DO UDZIAŁU W PIKIECIE !!!


obrazek

PIKIETA BĘDZIE SIĘ ODBYWAĆ W ZGODZIE Z OBOSTRZENIAMI COVIDOWYMI I ZE ZROZUMIENIEM SYTUACJI PANDEMICZNEJ


Informacje o Ogólnopolskim Proteście Pracowników Szkolnictwa Wyższego i Nauki są dostępne na www.protestszkolnictwa.pl oraz www.facebook.com/rszwin/


obrazek
obrazek
obrazek


Przedstawiamy pisma Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki w sprawie ewaluacji i wynagrodzeń skierowane do Ministerstwa


Regulamin wynagradzania pracowników ZUT

W dniu 16.03.2020 r. przekazane zostało Rektorowi stanowisko związków zawodowych w sprawie projektu Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT. Dziękuję naszym członkom za aktywne włączenie się w prace nad projektem.

Projekt Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT 

21 lutego 2020 r. Rektor przekazał projekt Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT, do którego związki zawodowe mają przedstawić w terminie 30 dni wspólnie uzgodnione stanowisko.  
Regulamin ustala Rektor, zgodnie z art. 772 § 4 Kodeksu pracy, po uzgodnieniu jego ostatecznej treści ze związkami. Informacja w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 r. - 18 lutego 2020 r.

W dniu 6 grudnia 2019 r. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjęła Stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego w 2020 roku, wyrażające sprzeciw wobec braku w projekcie budżetu środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, i w którym ZNP domaga się od Rządu RP i Parlamentarzystów RP zapewnienia środków na realizację wcześniejszej deklaracji podnoszenia wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym - zapoznaj się z informacjami.Konferencja Delegatów

W dniu 27 czerwca 2019 roku Konferencja Delegatów wybrała nowy skład organów Związku. Prezesem została wybrana jednogłośnie Koleżanka MARTA MAJOR-GODLEWSKA z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Czytaj całość